***SELAMAT DATANG KE WEBSITE PEMBANTU OPERASI UTM (KPAP UTM)................KE ARAH STAF UTM YANG KREATIF & INOVATIF............."THINK OUT OF BOX"............TRANSFORMASI MEMBUDAYAKAN INOVASI & TEKNOLOGI***

Monday, September 24, 2012

UTM-GLOBAL OUTREACH PROGRAMME (GOP)Garis PanduanUTM-GLOBAL OUTREACH PROGRAMME (GOP)(For Staff)
 
PENDAHULUAN
Program ini dijalankan adalah berdasarkan Pekeliling Pentadbiran Bil 24/2010 bertajuk UTM-Global Outreach Programme (For Staff) yang dikeluarkan pada 27 Julai 2010 rujukan UTM.J.02.02/10.12/2 (8). Program ini dijangkakan akan dapat menyumbang kepada :
gop_011.Pemantapan profil staf UTM bagi memenuhi keperluan Career Path Development CPD yang telah dikenalpasti di dalam kriteria Universiti Penyelidikan(Research University).
2.Langkah awal pihak pengurusan Universiti di dalam mengejar status APEX University.
3.Pendedahan staf UTM terhadap kepelbagaian budaya dan tradisi yang wujud selain di Negara Malaysia.
4.Pengkayaan pengalaman serta mampu memperbaiki proses dan sistem kerja yang diamalkan di UTM.
  

 
OBJEKTIF PROGRAM
Antara objektif UTM-Global Outreach Programme (for staff) ialah :-
1.Memberikan pendedahan bagi UTM dan stafnya ke arena antarabangsa serta memberikan staf peluang untuk mempelajari sistem kerja yang lebih efisyen dan efektif untuk diaplikasikan di UTM. GOP
2.Menyediakan dan membina staf yang berpewatakan dan berpendirian teguh, inovatif serta berpandangan luas dan memahami isu-isu yang merentasi sempadan bagi menghadapi cabaran-cabaran global dan serantau dengan pengalaman dalam sekitaran luar negara yang sebenar. 
3.Membina staf yang berintelek luas, upaya berkritis serta boleh melihat hubungan-hubungan isu yang merentasi bidang pekerjaan masing-masing.
4.Memberikan staf kepelbagaian pengalaman budaya serta kepelbagaian teknik komunikasi yang berkesan sebagai persediaan untuk bekerjasama dengan staf bukan warganegara.

 
JAWATAN KUASA PENILAI
Setiap program yang akan dijalankan akan dinilai dan diluluskan oleh Jawatankuasa Penilai program ini. Keahlian jawatankuasa seperti berikut :-
Pendaftar-Pengerusi         world
Pustakawan-Ahli
Timbalan Pendaftar Kanan (HCM)-Ahli
Timbalan Pendaftar Kanan (HCD)-Ahli
Timbalan Pendaftar Kanan (Canseleri)-Ahli
J54-Ahli
W54-Ahli
F54-Ahli
HCD-Urusetia
     
PERUNTUKAN
Universiti akan menyediakan peruntukan minima RM 1000.00 dan tidak melebihi RM 2000.00 seorang untuk melaksanakan program ini.
Sokongan kewangan yang diperuntukkan oleh Universiti bagi setiap peserta adalah seperti berikut :-
worldIndonesia-RM 1,000.00 
Negara-negara ASEAN
(selain daripada Indonesia)
- RM 1,500.00
Negara-Negara Eropah dan Amerika Syarikat serta New Zealand, Australia dan setaraf- RM 2,000.00
 
Nota: Lebihan kos perbelanjaan yang lain akan ditanggung oleh peserta

 
SYARAT-SYARAT PENYERTAAN
Program ini terbuka kepada semua staf pentadbiran di semua skim dan gred di pelbagai peringkat jawatan.
Setiap program yang akan dijalankan hendaklah melibatkan semua skim dan gred seperti berikut :-
GOP1.Tidak boleh melibatkan semua gred dan skim yang sama pada satu program.
2.Peserta terdiri daripada pegawai dan staf sokongan (Peruntukan kumpulan boleh diubahsuai mengikut keperluan program).
3.Bilangan minima peserta program adalah 10 orang.
4.Setiap staf hanya layak sekali sahaja menggunakan peruntukan GOP kecuali dengan kelulusan universiti.
Syarat kelayakan peserta adalah seperti berikut:-
1.Telah berkhidmat sekurang-kurangnya setahun;
2.Mempunyai rekod Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LPPT) yang baik (80% dan ke atas);
3.Diperakukan atau disokong oleh Ketua Jabatan

 
PELAKSANAAN PROGRAM
1. Program lawatan sambil belajar ke luar negara ini adalah untuk tempoh minima 7 hari dan tidak lebih daripada 14 hari bekerja yang akan mendedahkan staf kepada isu-isu yang merentasi sempadan dan juga isu-isu global.gop
 2. Lawatan mesti dibuat sekurang-kurangnya ke sebuah universiti dengan menggunakan pendekatan pembelajaran secara pengalaman berasaskan kolokium, seminar, persidangan, perbincangan serta taklimat ringkas, di mana staf akan didedahkan dengan sistem kerja efektif dan efisyen.
3.Pengalaman mempelajari budaya tempatan melalui program berinteraksi dengan penduduk tempatan, penginapan dalam suasana tempatan dan perbincangan serta pertukaran maklumat dengan staf tempatan.
4.Jawatankuasa kerja boleh mendapatkan bantuan kewangan melalui inisiatif sendiri.
5.Peserta program akan diminta membentuk sebuah jawatankuasa kerja bagi menyediakan kertas kerja terperinci untuk dibentangkan kepada Jawatankuasa Penilai.  Pihak HCD akan menjadi pemudahcara kepada setiap jawatankuasa kerja dan pembentangan cadangan program.
6.Setiap peserta bertanggungjawab menjaga imej Universiti dan mesti mematuhi peraturan dan undang-undang di negara-negara berkenaan.
7.Penyediaan paspot antarabangsa adalah tanggungjawab setiap peserta.

 
LAPORAN
1.Setiap peserta diminta untuk menyediakan laporan tentang apa yang dipelajari selepas 14 hari tamat program.  Pihak HCD akan membuat rumusan kepada laporan tersebut dan akan membentangkan kepada Jawatankuasa Penilai.  HCD akan menyelaraskan program susulan seperti perkongsian ilmu kepada staf yang lain hasil dari program yang dijalankan tersebut. report
2.HCD akan menyediakan Sijil PenyertaanUTM-Global Outreach Programmekepada staf yang berjaya mengikuti program ini.

Agen Diperlukan Segera!!!


Agen Diperlukan Segera!!!


Agen Diperlukan Segera!!!


Agen Diperlukan Segera!!!

JOM IKLAN !

TEMPAHAN IKLAN BANNER

 

TEMPOH IKLAN RM40= 1 BULAN  (250+250)-BANNER KECIL

TEMPOH IKLAN RM60= 1 BULAN (728+90)-BANNER BESAR

TEMPOH IKLAN RM120= 6 BULAN (BANNER KECIL ATAU BESAR)

SILA BUAT PEMBAYARAN DAHULU SEBELUM MENGISI BORANG.PEMBAYARAN HENDAKLAH MELALUI AKAUN BERIKUT:

(CASH DEPOSIT SAHAJA)

CIMB : 01180033367527

Nama: MOHD SHAHRULNIZAM BIN ABDULLAH (Sila Call/SMS selepas membuat bayaran

ATAU

CIMB: 0116-0000-193-104

Nama: M.ZULKAFLI ENTERPRISE

SILA HUBUNGI: 019-7076002,013-7079619 (SILA HUBUNGI KAMI SELEPAS ANDA MEMBUAT PEMBAYARAN ATM CASH DEPOSIT)

 

Saiz Banner 250+250 Atau 728+90 250+250
728+90
TEMPOH IKLAN 1 BULAN
2 BULAN
6 BULAN
TEMPAHAN IKLAN BANNER


***Sila Copy & Paste Banner HTML Code Pada Petak dibawah***

NAMA :
ALAMAT EMAIL
NO.TEL :

IKLAN BERBAYAR

Buku Mudahnya Menjemput Rezeki (MMR) Pengedar Diperlukan!!! Hubungi 013-7079619 / 019-7421006

Borang Keahlian KPAP UTM

Admin KPAP UTM


Sijil Penghargaan Oleh UTM


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Daftar Ahli PO UTM