***SELAMAT DATANG KE WEBSITE PEMBANTU OPERASI UTM (KPAP UTM)................KE ARAH STAF UTM YANG KREATIF & INOVATIF............."THINK OUT OF BOX"............TRANSFORMASI MEMBUDAYAKAN INOVASI & TEKNOLOGI***

Tuesday, September 18, 2012

Sejarah bermulanya UTMSejarah pendidikan teknikal di negara ini telah bermula berkurun lamanya. Ia bermula pada tahun 1904 apabila Sekolah Teknikal mula beroperasi di Weld Road (kini lebih dikenali dengan Jalan Raja Chulan) untuk mengajar Pembantu Teknikal di Jabatan Keretapi, Ukur dan Kerja Raya bagi Negeri- negeri Melayu Bersekutu. Sekolah tersebut dikenali sebagai Sekolah Teknik Treacher, diambil sempena nama Sir William Treacher yang merupakan seorang Jeneral Residen pada ketika itu. Pelajar- pelajar mengikuti kelas secara sambilan, mereka bekerja dan dilatih khusus mengikut keperluan teknikal bagi pekerjaan mereka.
Pada Tahun 1941, Jawatankuasa Penasihat Pendidikan dan Sekolah Teknik mencadangkan agar sekolah teknikal dinaiktaraf kepada status kolej dan kolej teknikal yang baru ditubuhkan. Kolej baru dibina di atas sebidang tanah milik kerajaan berkeluasan 47 ekar di Jalan Gurney (sekarang Jalan Semarak), Kuala Lumpur. Walaubagaimanapun, rancangan pembinaan kolej terpaksa ditangguh kerana Perang Dunia ke-2 melanda Semenanjung Malaysia.
Semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, kolej dikenali sebagai 'Shihan Gakko' bagi premis- premis di High Street (kini dikenali sebagai Jalan Bandar). Ia diketuai oleh Encik Arimoto dan dibantu oleh En. N.A.K Nair yang kemudiannya menjadi pengetua. Selepas pembebasan, kolej tersebut telah dibuka semula pada 16 September, 1946 dan rancangan untuk membina Kolej Teknikal yang baru telah disambung semula. Kerajaan British telah memperuntukkan dana untuk menampung kos perbelanjaan pembinaan dan kelengkapan kolej tersebut. Kolej Teknikal akhirnya disiapkan sepenuhnya dan telah dibuka dan dirasmikan pada 1 Mac 1955 oleh Sir Donald MacGillivray, yang merupakan seorang Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu.
Pada tahun- tahun awal pembukaan, Kolej Teknikal ini menawarkan kursus dalam bidang kejuruteraan pada peringkat diploma bagi Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Elektrikal dan Radio, Ukur Tanah, Senibina Bangunan dan Ukur Kualiti manakala pengkhususan dalam Kejuruteraan Automobil ditawarkan kepada pegawai penguatkuasa pengangkutan. Jumlah kemasukan bagi sesi akademik 1958/1959 adalah seramai 320 orang siswa.
Pada 1960, bermulalah era baru di kolej teknikal apabila kursus yang ditawarkan telah dinaiktaraf kepada peringkat ijazah sarjana muda. Pelajar yang mengikuti kursus di kolej berpeluang untuk menduduki peperiksaan peringkat profesional yang dikendalikan oleh Institusi Kejuruteraan Awam, Institusi Kerujuteraan Mekanikal, United Kingdom & The Royal Institute of British Architects, dan juga Royal Institute of Chartered Surveyors. Pelajar bagi kursus profesional ini ditawarkan untuk menjadi kakitangan kerajaan bagi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Borneo, dan Brunei. Kelayakan minima bagi kemasukan adalah Gred I dan Gred II Sijil Persekolahan Cambridge atau Sijil Persekolahan Malaya dengan kredit dalam Bahasa Inggeris dan Matematik Asas. Keutamaan akan diberikan kepada pelajar yang mendapat kredit dalam subjek- subjek Sains.
Pada sesi akademik 1965/ 1966, terdapat seramai 682 orang pelajar sepenuh masa menuntut di Kolej Teknikal. Peningkatan dalam jumlah kemasukan pelajar ini adalah hasil daripada perubahan dalam dasar kerajaan yang memberi penekanan terhadap industri berasaskan teknologi dalam usaha untuk membangunkan ekonomi negara yang berkembang. Kesan daripada perubahan ini, permintaan kepada sumber manusia terlatih dalam bidang terknikal meningkat secara mendadak. Dengan kadar perkembangan ekonomi yang pesat, Kolej Teknikal semakin terkenal dan menjadi pilihan untuk melanjutkan pelajaran, disokong dengan pelbagai kemudahan pengajaran yang lebih baik dan moden. Pada tahun 1969, kolej ini menerima permohonan kemasukan yang sangat tinggi iaitu sebanyak 1,300 permohonan tetapi kapasiti kolej hanya dapat menampung dan menerima sebanyak 280 permohonan sahaja. Pada ketika itu, jumlah pelajar sepenuh masa yang melanjutkan pengajian mereka di Kolej Teknikal adalah seramai 872 orang.
Satu jawatankuasa telah dibentuk oleh Kementerian Pendidikan pada awal 1971 untuk mengkaji kebarangkalian untuk menaiktaraf Kolej Teknikal kepada universiti. Jawatankuasa tersebut telah memperakukan penubuhan universiti teknologi yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pada 14 Mac 1972, tunggak pemerintahan Malaysia, DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong secara rasminya mengisytiharkan penubuhan Institut Teknologi Kebangsaan (ITK) di bawah seksyen 6(1) Akta Universiti & Kolej Universiti 1971. ITK telah mewarisi semua keperluan- keperluan asas Kolej Teknikal Jalan Gurney. En. Ainuddin Abdul Wahid adalah pengetua Kolej Teknikal yang telah menjadi rektor pertama ITK. Satu Majlis Interim yang terdiri daripada 9 ahli ditubuhkan dan ditugaskan untuk melakar polisi utama yang akan digunapakai di dalam penubuhan baru. Tiga jawatan pentadbiran utama juga dibentuk: Pendaftar, Bendahari, dan Ketua Pustakawan.
ITK mempunyai tiga fakulti utama iaitu Kejuruteraan, Seni Bina dan Ukur serta Pusat Sains & Kemanusiaan. Setiap fakulti diketuai oleh Dekan, manakala rektor sendiri menjadi pengerusi Pusat Sains& Kemanusiaan. Fakulti Kejuruteraan adalah fakulti yang terbesar, terdiri daripada tiga jabatan utama iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam, Mekanikal dan Kejuruteraan Elektikal. Pusat Sains & Kemanusiaan mengendalikan tiga jabatan iaitu Jabatan Fizik, Kimia dan Matematik. Bahagian Kemanusiaan, walaubagaimanapun, telah dikeluarkan dari menjadi sebahagian daripada Pusat pada 1 Julai 1973. Bagi tahun akademik 1972/ 1973, ITK mempunyai seramai 130 kakitangan pentadbiran, 61 kakitangan akademik dengan tambahan 37 orang pensyarah sambilan dan juga jumlah kemasukan seramai 1,467 orang pelajar.
ITK telah melalui perubahan yang besar & 1 April 1975, Institut mencapai satu lagi kejayaan dalam sejarah apabila ia secara rasmi diisytiharkan sebagai Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Kedudukan Rektor telah dinaik taraf ke jawatan Naib Canselor & Timbalan Naib Canselor yang bertanggungjawab bagi hal ehwal pelajar juga telah dilantik untuk menjaga permintaan & kebajikan penduduk pelajar meningkatkan. Di 1976, kerajaan telah meluluskan Perlembagaan Universiti baru & Senat Universiti & Majlis telah ditubuhkan.
Sejajar dengan perubahan statusnya sebagai universiti, UTM mula memberi tumpuan kepada penubuhan & pembangunan fakulti akademik. Seperti tahun akademik 1975 / 1976, Fakulti Kejuruteraan berpecah kepada tiga fakulti bebas daripada Fakulti Kejuruteraan Awam, Mekanikal & Elektrik. Ketiga-tiga fakulti kejuruteraan bersama-sama dengan Fakulti Alam Bina dan Fakulti Ukur, dicampurkan dengan Pusat Sains untuk Pelajar Sains dan Pusat Pengajian Kemanusiaan menerajui program akademik yang terdapat di UTM sehingga hari ini. Oleh 1976, jumlah pelajar telah mencapai 2,593 dengan 1,745 pursing pengajian peringkat diploma, 607 dalam program ijazah, & 241 dalam program bersepadu. Pada Disember 3, 1977, UTM menyaksikan kumpulan pertama graduan 65 yang diberikan ijazah mereka di Majlis Konvokesyen yang julung kali diadakan di Kuala Lumpur, yang dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Canselor pertama UTM.
Sebagai tahun-tahun berlalu, beberapa fakulti lebih baru telah ditubuhkan: Pusat Pengajian Sains dinaiktaraf menjadi Fakulti Sains pada Jun 1981; Pengajian Sains dinaiktaraf menjadi Fakulti Sains pada Jun 1981; jabatan Petroleum & Gas Asli Fakulti Kejuruteraan Mekanikal adalah dicerai untuk menjadi Fakulti Kimia & Kejuruteraan Sumber Asli di Mac 1983, & Institut Sains Komputer yang dahulunya di bawah sayap Fakulti Sains rasmi dinaik taraf menjadi fakulti dalam 1984. Penubuhan fakulti-fakulti baru juga bermakna program-program akademik, peningkatan populasi pelajar & kakitangan, termasuk keperluan prasarana. Pertumbuhan pesat Universiti ini & pembangunan telah menyebabkan keadaan sesak di kampus Jalan Gurney bahawa ia tidak lagi dapat menampung kemudahan & bangunan tambahan. Melalui persetujuan pertolongan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Almarhum Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, Universiti dirancang dengan teliti langkah ke kampus baru yang terletak di 1 ekar luas 2,400 tanah di Skudai, Johor. Kerja-kerja pembinaan telah bermula sejak awal sebagai 1978.
Kampus baru yang RM1 bilion telah dibuka secara rasmi pada September 16, 1985 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, maka Yang di Pertuan Agong, atas sifatnya sebagai sifatnya sebagai Canselor kedua UTM. Tanah yang subur hijau Skudai kampus membuktikan untuk menjadi benar-benar subur alasan untuk ia terus memberi ilham UTM untuk meneruskan. Fakulti yang lebih baru telah dinyatakan secara formal: Pusat Pengajian Kemanusiaan mendapat status baru sebagai fakulti pada Januari 1991 & menamakan dirinya sebagai Fakulti Pengurusan & Pembangunan Sumber Manusia. Jabatan Pengajian Islam yang telah berada di bawah Pusat Kemanusiaan juga menjadi entiti berasingan & kini dikenali sebagai Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. Fakulti Pendidikan telah ditubuhkan pada Januari 1994. Sebagai tambahan kepada pertubuhan baru ini, fakulti lain juga terus untuk mengembangkan lagi program-program akademik mereka bagi ijazah sarjana muda dan lepasan ijazah, serta menubuhkan pusat-pusat kecemerlangan untuk tujuan penyelidikan dan pengajaran.
Dengan jelas, melalui warisan, sejarah pendidikan di UTM telah melebihi satu ratus tahun. Walaupun 100 tahun telah dilanda dengan masalah & cabaran, terutamanya pada tahun-tahun awal, UTM telah berdiri teguh. Keteguhan hati pemimpin telah membuka pintu kepada kemajuan & matang, & telah mencipta reputasi yang dicemburui oleh banyak pihak. Melalui dedikasi dan kerja keras kakitangan, UTM telah mendapat pengiktirafan antarabangsa dalam bidang sains & teknologi. Ulama & pelajar tidak pernah gagal menjaringkan gol & untuk mencipta nama untuk diri mereka sendiri, universiti, & negara di mana sahaja mereka pergi. Sesungguhnya, UTM telah & akan sentiasa sinonim dengan kemajuan & pembangunan sains dan teknologi di Malaysia.

Agen Diperlukan Segera!!!


Agen Diperlukan Segera!!!


Agen Diperlukan Segera!!!


Agen Diperlukan Segera!!!

JOM IKLAN !

TEMPAHAN IKLAN BANNER

 

TEMPOH IKLAN RM40= 1 BULAN  (250+250)-BANNER KECIL

TEMPOH IKLAN RM60= 1 BULAN (728+90)-BANNER BESAR

TEMPOH IKLAN RM120= 6 BULAN (BANNER KECIL ATAU BESAR)

SILA BUAT PEMBAYARAN DAHULU SEBELUM MENGISI BORANG.PEMBAYARAN HENDAKLAH MELALUI AKAUN BERIKUT:

(CASH DEPOSIT SAHAJA)

CIMB : 01180033367527

Nama: MOHD SHAHRULNIZAM BIN ABDULLAH (Sila Call/SMS selepas membuat bayaran

ATAU

CIMB: 0116-0000-193-104

Nama: M.ZULKAFLI ENTERPRISE

SILA HUBUNGI: 019-7076002,013-7079619 (SILA HUBUNGI KAMI SELEPAS ANDA MEMBUAT PEMBAYARAN ATM CASH DEPOSIT)

 

Saiz Banner 250+250 Atau 728+90 250+250
728+90
TEMPOH IKLAN 1 BULAN
2 BULAN
6 BULAN
TEMPAHAN IKLAN BANNER


***Sila Copy & Paste Banner HTML Code Pada Petak dibawah***

NAMA :
ALAMAT EMAIL
NO.TEL :

IKLAN BERBAYAR

Buku Mudahnya Menjemput Rezeki (MMR) Pengedar Diperlukan!!! Hubungi 013-7079619 / 019-7421006

Borang Keahlian KPAP UTM

Admin KPAP UTM


Sijil Penghargaan Oleh UTM


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Daftar Ahli PO UTM